Кто изображен на картине?

Культура

от
Сайёра
Автор:
Сайёра
Автор (quizauthors.com)